Hvad er Ankenævnet for Finansieringsselskaber

NB! Ankenævnet ophører pr. 31. oktober 2020. Verserende klager/sager færdigbehandles i nævnet/sekretariatet. Nye klager, der indgives fra og med den 1. november 2020, skal indgives til Nævnenes Hus.  

Ankenævnet er oprettet af organisationerne Finans og Leasing, Dansk Kredit Råd og Forbrugerrådet.

Ankenævn for Finansieringsselsskaber er et privat ankenævn, som er godkendt af erhvervs- og vækstministeren med virkning fra 1. januar 2015.

Ankenævnet for Finansieringsselskaber behandler forbrugerklager over “fritstående” lån, dvs. lån der ved udstedelse ikke er knyttet til en genstand.

Formålet med klagebehandlingen er primært at finde en forligsmæssig løsning af sagen. Kun i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, bliver sagen behandlet og afgjort af ankenævnet.

Ankenævnet består af en nævnsformand, som er dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.

På denne hjemmeside finder du informationer om Ankenævnet for Finansieringsselskaber, herunder om hvad du skal gøre, hvis du vil klage over fritstående lån, om nævnets sammensætning, om sagerne, om sagsbehandlingen osv.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der sekretariatsbetjener nævnet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kontaktes på spa@kfst.dk eller tlf. 4171 5000.

Ankenævnets CVR-nr.: 36285176