Hvis du vil klage

Hvordan klager man og andre praktiske spørgsmål
Inden du klager til Ankenævnet for Finansieringsselskaber, skal du have klaget til selskabet, og du skal have fået afvist dit krav helt eller delvist af selskabet. Det kan være en god ide at gemme en evt. e-mail eller brev hvor selskabet helt eller delvist afviser at behandle din klage.

Gebyr
Når klagen er modtaget i sekretariatet (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), opkræves et gebyr på 200 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til nævnsbehandling.

Klageformular
Du skal benytte en særlig klageformular, som udfyldes online. Gå ind på www.forbrug.dk via dette link: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

Vælg først ”Penge og forsikring” – dernæst dette underområde: ”Penge” og som emne: ”Lån via finansieringsselskab (ikke bankejet)”. Når du skal have adgang til selve klageformularen, skal du logge på med NemID.

Hvem kan klage?
Kun forbrugere kan klage.

Sprog 
Der kan indgives klage på dansk

Hvor skal klagen sendes hen?
Klagen skal sendes til følgende adresse: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller på spa@kfst.dk

Klageinstanser i andre lande

Hvis du ønsker at finde klageinstanser i andre EU-lande, kan du finde en komplet oversigt på EU-Kommissionens klageportal, ODR-platformen, her: http://ec.europa.eu/odr

In english:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber (The Appeals Board for Investment Companies) is registered as an Alternative Dispute Resolution Body by the EU Commission. If you are a resident in another EU country, you can in cooperation with the trader submit your complaint to us in your own language via the Online Dispute Resolution platform here: http://ec.europa.eu/odr