Afgørelser

Her finder du principielle afgørelser truffet af Ankenævnet for Finansieringsselskaber.

Afgørelser truffet i år 2016:

15-11209

Afgørelser truffet i år 2017:

 16-10576 (Selskabet har oplyst, at de ikke ønsker at efterleve afgørelsen, og selskabet har indstævnet forbrugeren ved byretten)

Sag 17-03359 

afgørelser truffet i år 2018:

sag_18-06561

Afgørelser truffet 2020:

Sag 20-03573

Sag 19-10161

19-08172

19-14937